Vrijwilligers

De bijlessen en huiswerkhulp worden gegeven door vrijwilligers. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, gepensioneerden, WAO-ers of mensen met een baan, die na werktijd actief zijn bij de onderwijswinkel.

Sommige vrijwilligers geven 1 uur per week hulp, anderen doen dit 2 middagen per week. Op dit moment geven ongeveer 70 vrijwilligers bijles of huiswerkhulp.

De onderwijswinkel zoekt voortdurend nieuwe vrijwilligers. Zie hiervoor onze wekelijkse advertentie in het universiteitsblad Mare en houd onze website in de gaten.