Vrijwilligers

Er is dringend behoefte aan meer vrijwilligers!

De bijlessen en huiswerkhulp worden gegeven door vrijwilligers. Dit zijn bijvoorbeeld studenten, gepensioneerden, WAO-ers of mensen met een baan, die na werktijd actief zijn bij de onderwijswinkel.

Sommige vrijwilligers geven 1 uur per week hulp, anderen doen dit 2 middagen per week. Op dit moment geven ongeveer 70 vrijwilligers bijles of huiswerkhulp.

De onderwijswinkel zoekt voortdurend nieuwe vrijwilligers.
Heeft u interesse?
Neem contact op middels het contactformulier of bel naar 071-5214256.